logo

A A A

Powiat Wąbrzeski ogłosił  nabór uczniów do projektu pt.: "Przez naukę do sukcesu II” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 317 uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski.

Szczegóły na stronie https://www.wabrzezno.pl/5322,wszystkie-aktualnosci?tresc=23152

Szczegółowe informacje przekazane zostaną podczas spotkania informacyjnego w szkolnej auli, w środę 17 października 2018 r. o godz. 10:55.

 

14 października obchodzimy Święto Edukacji Narodowej. Dokładnie w tym dniu, 235 lat temu w Rzeczypospolitej Obojga Narodów powołano pierwszą w Europie Komisję Edukacji Narodowej. Z tej okazji w piątek 12 października odbył się apel, w którym uczennice z klas pierwszych i drugich zadedykowały nauczycielom oraz pracownikom szkoły utwory muzyczne.

Z okazji stulecia odzyskania niepodległości, 6 października 2018 roku na dziedzińcu naszej szkoły odbyło się uroczyste posadzenie Dębu Niepodległości. W uroczystości wzięli udział: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz oraz zaproszeni goście.

24 września uczniowie klasy 2a udali się na wycieczkę do Bydgoszczy. Głównym celem wyjazdu było obejrzenie spektaklu pt. „Balladyna. Wojna Wewnętrzna” w Teatrze Polskim. Sztuka w reżyserii Justyny Łagowskiej wywarła na licealistach ogromne wrażenie.

18 września 2018 roku o godzinie 8:00, uczniowie wraz z opiekunami zgromadzili się na miejscu zbiórki. Zgodnie z tradycją rozpoczął się biwak integracyjny klas pierwszych. Na wycieczkę wybrała się większość uczniów klas pierwszych wraz z czterema opiekunami: wychowawcami – p. Agnieszką Turbak (Ia) i p. Jarosławem Krause (Ib), a także z p. Katarzyną Wiśniewską i p. Grzegorzem Banasiem.

Dnia 3. września o godzinie 9.00 uczniowie, grono pedagogiczne oraz przybyli goście zebrali się w szkolnej auli, aby uroczyście rozpocząć rok szkolny 2018/2019. Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Starostwa Powiatowego p. Krzysztof Buchmiet w imieniu Starosty Wąbrzeskiego życzył w szczególności przyszłym maturzystom uzyskania bardzo dobrych wyników na maturze, a wszystkim uczniom owocnej, ale również przyjemnej nauki.